Ster wonen logo

Wie zijn wij

 

Vereniging S.T.E.R. (Stap tot Eigen Ruimte) kent zijn oorsprong vanuit een kleine groep ouders die voor hun kinderen, met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of een licht verstandelijke beperking, binnen de dorpskern van Oirschot een kleinschalige en beschermde woonomgeving wilden op zetten.

Ons uitgangspunt was om een veilige & vertrouwde woonvorm te realiseren voor 2 groepen van jongvolwassenen waarbij de ene groep aangewezen is op 24-uurs zorg en overdag aangewezen zal zijn op (arbeidsmatige) dagbesteding en waarbij de andere groep overdag richting betaald werk zal gaan en beperkte (woon)-begeleiding nodig heeft.

Zodra zij daaraan toe zijn, kunnen zij onder begeleiding op maat zelfstandig gaan wonen. De ondersteuning van de persoonlijke hulpvraag kan zowel in groepsverband als individueel aangeboden worden, door zowel professionele krachten als ook vanuit het sociale netwerk van de bewoner.

Vanaf 21 augustus 2017 is S.T.E.R. officieel een vereniging. Deze vereniging bestaat momenteel uit 11 jongvolwassenen en hun ouders. Het streven was om uiteindelijk te komen tot een woonvorm voor een groep van 16 jongvolwassenen (8 met een WMO- en 8 met een WLZ-indicatie).

Inmiddels zijn we de concrete samenwerking aangegaan met Cello Zorg als partner voor zorg en SODB (8 jongvolwassenen met een WLZ-indicatie) uit Oirschot. Gezamenlijk willen wij een woonvorm voor 24 jongvolwassenen realiseren. Wanneer wij naar onze kinderen kijken beseffen wij dat gebaseerd op hun individuele beperkingen, het voor hen niet mogelijk is om zelfstandig te wonen. Door het realiseren van een wooninitiatief willen wij voor hen een eigen plek creëren waar ze een veilig, vertrouwd en een geborgen thuis zullen vinden. Een thuis waarin ieder de mogelijkheid krijgt zich op zijn of haar eigen niveau verder te ontwikkelen.

Wij vinden als ouders dat iedereen met een beperking het recht heeft om in of nabij de huidige woonomgeving te wonen en te participeren.

Als ouders willen wij een goede basis leggen voor een kleinschalig wooninitiatief, waarin de jongvolwassenen zich thuis voelen. Wij zijn daarbij als ouders betrokken en medeverantwoordelijk voor het opstarten van het wooninitiatief en willen ook in de toekomst betrokken blijven en inspraak blijven houden op het gebied van wonen en zorg voor onze kinderen.

Wij streven naar een wooninitiatief, bestaande uit 24 appartementen, centraal gelegen binnen de bebouwde kom van Oirschot, om integratie met de inwoners van Oirschot te bevorderen. De locatie straalt rust uit, geeft de bewoners een beschermd gevoel en voelt als hun thuis voor de bewoners. Het is een kleinschalig project met drie gezamenlijke ruimten ten behoeve van de verschillende groepen van bewoners. Deze ruimten zijn bij voorkeur met elkaar te verbinden en bieden de mogelijkheid om samen te kunnen eten en activiteiten te kunnen ontplooien. 

Peter van der Schoot brug Oirschotse heide

© Vereniging S.T.E.R. Oirschot 2020

RSIN nr: 857875899

All Rights Reserved