Ster wonen logo

Doelstelling

 

Ook als je beperkingen hebt, wil je net als andere jongeren op een gegeven moment het huis uit om op jezelf te wonen. Zo zelfstandig mogelijk en met de zorg en begeleiding die nodig is en passend bij ieders behoefte. Wij willen samen met SODB een kleinschalige & veilige woonvorm opzetten voor 24 jongvolwassenen binnen de dorpskern van Oirschot. Ons streven is om dit in het najaar van 2022 te realiseren. 

Ons doel is om in samenwerking met Cello Zorg & SODB, een wooninitiatief op te zetten voor drie groepen van jongvolwassenen, waarbij ze een veilige woonomgeving hebben en door middel van zorg op maat in een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid kunnen wonen en leven. Er zullen twee groepen zijn die meer zorg en begeleiding nodig hebben. Deze jongeren zullen aangewezen zijn op dagbesteding en hebben een inkomen vanuit de WAJONG-uitkering. Deze groepen hebben een grote vraag wat betreft zorg- en begeleiding (24-uur zorg).

De andere groep zal (aangepast) kunnen werken en door middel van begeleiding op maat meer zelfstandig kunnen wonen. De jongeren zullen om de professionele zorg te kunnen bekostigen een PGB-budget krijgen vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg) of vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De diversiteit aan persoonlijke zorgvragen binnen de 3 groepen jongeren vereist een andere aanpak dan via de institutionele zorgverlening; maatwerk dus! Maar beide groepen kunnen elkaar door de manier van bouwen, de zorg en begeleiding, aanvullen en versterken.  De woonvorm moet voor ieder persoonlijk een “thuis gevoel” geven en stimuleren tot zelfredzaamheid. Hierbij is niet alleen de indeling van de woning belangrijk maar ook een prettige, geschikte en toegankelijke omgeving. De zelfredzaamheid van bewoners kan bevorderd worden als zij op eigen gelegenheid activiteiten kunnen ondernemen. Goede bereikbare voorzieningen in een veilige omgeving, zoals winkels of sportvereniging helpen daarbij. 

Wij willen als ouders in overleg de regie bepalen in nauwe samenwerking met Cello Zorg en SODB. Ook zullen wij de samenwerking blijven zoeken met onder andere de gemeente Oirschot, het verenigingsleven en anderen. Deze samenwerking zal belangrijk zijn om de woonvorm te kunnen realiseren en goede kwalitatieve zorg en begeleiding te kunnen waarborgen. Ook willen we door middel van deze samenwerking de betrokkenheid en deelname aan het sociale leven binnen de gemeente Oirschot voor de toekomstige bewoners vergroten. Een centrale ligging in het centrum van Oirschot is belangrijk om integratie te bevorderen. We willen dat de locatie rust uitstraalt en het de bewoners een gevoel van beschutting en (sociale) veiligheid biedt. 

Oude foto Oirschot

© Vereniging S.T.E.R. Oirschot 2020

RSIN nr: 857875899

All Rights Reserved